top of page

הזהרה:

קיימים בשוק זיופים וחיקוים רבים שאינם בעלי רמת סינון התואמת. שימוש בשקיות ומסננים המזוייפים יגרום לפיזור שאריות האבק בבית ויכול לגרום לנזקים לאנשים רגישים או אלרגיים לאבק!!! 

bottom of page